De aflossingsvrije hypotheek van de 50-plusser, molensteen of fundament?